Financiranje

Izraz lizing izvira iz angleškega glagola ‘to lease’, kar pomeni dati v najem ali najeti. V Sloveniji ima različne nazive. Računovodje mu pravijo najem, uredba o klasifikaciji dejavnosti pa zakup. Ni popolni najem in ni popolno posojilo, čeprav ima elemente obeh. Lizing je posebna oblika financiranja nakupa, pri kateri lizingodajalec kupi predmet lizinga po izbiri lizingojemalca in mu ga da v uporabo. Slednji zanj plačuje najemnino v skladu z lizinško pogodbo.
Ves čas trajanja lizinške pogodbe je lastnik predmeta lizingodajalec. Ob poteku pogodbenega razmerja lahko lizingojemalec predmet pogodbe tudi odkupi. Obstaja več vrst lizinga, ki jih razvijajo in poimenujejo posamezne lizinške hiše glede na ugodnosti predmetov lizinga. Med drugim poznamo finančni lizing z ostankom vrednosti, prodajo in povratni nakup.

Razlika med leasingom in kreditom

Ena izmed razlik med obema oblikama financiranja je v lastništvu. Pri kreditu je lastnik avtomobila kupec, pri lizingu pa je lizingodajalec (lizing hiša ali banka) lastnik vozila do plačanega zadnjega obroka lizinga. To za seboj potegne še nekatere dodatne stroške, saj mora biti vozilo pri lizingu v celotnem pogodbenem obdobju denimo kasko zavarovano (in proti kraji), medtem ko pri kreditu, katerega zavarovanje uredite bodisi pri zavarovalnici bodisi v obliki poroka (ali celo brez, če vam kreditodajalec dovolj zaupa), to ni potrebno.

Pri novejšem avtomobilu boste o kasko zavarovanju verjetno še kako razmislili, zato ta ‘dodatni’ strošek pri lizingu nekoliko izgubi pomen, imate pa v tem pogledu v primeru kredita vseeno več fleksibilnosti. Velikokrat se kot prednost lizinga omenja njegova lažja pridobitev v primerjavi s kreditom, čeprav moramo vedeti, da so z zadnjo finančno krizo vse institucije, ki trgujejo s krediti in/ali z lizingi, v izognitev kasnejšim odplačilnim težavam postale previdnejše in zahtevnejše pri preučevanju bonitetne ocene strank ter odobritvi različnih vrst financiranja.

Finančni lizing je oblika financiranja, kjer se lizingojemalec že na začetku, ob sklepanju pogodbe, odloči za lastništvo nad predmetom lizinga po poteku pogodbe. Finančni lizing pomeni dejansko financiranje nakupa predmeta in je po svoji vsebini podoben kreditu, glavna značilnost pa je, da je predmet lizinga do končnega poplačila last lizingodajalca.
Pri tej obliki financiranja amortizacijo obračunava lizingojemalec (po slovenskih računovodskih standardih gre za tuje osnovno sredstvo v uporabi), v nasprotju z operativnim lizingom, kjer jo obračunava lizingodajalec. Stroške registracije in servisov plača seveda uporabnik avtomobila (fizična oseba).
Operativni lizing oziroma poslovni najem je po slovenskih računovodskih standardih vsak najem, ki ni finančni. Namenjen je tistemu, ki mu je uporaba predmeta pomembnejša od samega lastništva. Pri fizičnih osebah se pojavlja redkeje, bolj pride v poštev za pravne osebe, pri čemer se v primeru lizingodajalca knjigovodsko vodi kot osnovno sredstvo, za lizingojemalca pa pomeni zunajbilančno financiranje.
Ob izteku lizinške pogodbe se lastništvo ne prenese avtomatično na najemnika. Gre za obliko lizinga, ki predvideva najem predmeta pod dogovorjenimi pogoji. Pogodba določa samo uporabo in plačevanje najemnine, ta pa lahko vsebuje tudi druge storitve (registracijo, vzdrževanje, gume, zavarovanje). Po končani pogodbi je več možnosti: vrnitev predmeta lizinga, podaljšanje pogodbe ali sklenitev nove pogodbe.

Če vas karkoli zanima v zvezi z financiranjem nas kontaktirajte!

Ali se strinjate z shranjevanjem in obdelavo podatkov ( GDPR )

Kontaktirajte nas

00386 64 111 310

Podatki o podjetju

AS-Zver, Primož Zver s.p.
Gorenjska cesta 35A
1310 Ribnica
Matična številka: 6961142000
Davčna številka: 56705565

E-mail

info@as-zver.si

Kontaktirajte nas

Ali se strinjate z shranjevanjem in uporabo podatkov na tej spletni strani ( GDPR )